URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Alantrot (Inula helenium)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN

Inula helenium L.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Kurvplantefamilien (Asteraceae) [tidligere Compositae]

BOTANISK BESKRIVELSE
Alantrot er en flerårig plante som tilhører kurvplantefamilien (Asteraceae). Den har en kraftig, rikt forgrenet rot med brun bark og hvit ved.
Roten er velluktende. Om våren kommer først frem en rosett av lange, eggformete til ovale blad ved marken, og senere skyter det opp en kraftig, 50-160 cm høy stengel. Stengelbladene er smalt hjerteformete og filtaktige på undersiden.
Blomsterkurvene er store og rike på nektar. De har gule skivekroner og randkroner. Fruktene (nøtter) har en lang hårpensel. Blomstringstid juli-august.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid juli-august.

UTBREDELSE
Forvillet, nær bebodde steder østafjells og langs kysten til Hardanger. Fuktige steder i skogen, i skogkanten og i hager. Meget spredt på avfallsplasser fra indre Oslofjord og langs kysten til Ulvik i Hardanger. Alle våre forekomster er forvillete planter fra tidligere tiders dyrking.

DYRKING
Tilstrekkelig fuktig, dyppløyd og godt gjødslet jord på lune steder er gode vokseforhold for alantrot, som av og til også dyrkes som prydplante.
Formeringen skjer ved frø som sås eller ved deling av roten. En tett bestand av planter stenger ugress ute. Det første året må man likevel vende jorden mange ganger. Blomsterskudd bør skjæres av dypt nede. Dette gir planten kraftigere røtter.

INNSAMLING
Beste samletid juli-september. Røttene, og av og til også bladene, blir samlet inn. Røttene til tre- eller fireårige planter graves forsiktig opp om høsten. Da kan man skjære av sideskudd (rotskudd) som plantes ut. Ved innsamlingen av bladene, som bør foregå kort før blomstringen, må man la det stå igjen tilstrekkelig mange blader. Deretter samles røttene inn. Materialet tørkes ved høyst 35’C. Alantrotdroger må beskyttes mot lys, fuktighet og insekter ved oppbevaring i tette krukker. Rotens verdi blir mindre ved langvarig lagring.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER
Rhizoma Helenii (syn. Radix Enulae), Folia Inulae, alantrotrøtter og -blader. Drogene er sterkt aromatiske og har en krydderaktig-bitter smak.

INNHOLDSSTOFFER
Inulin (mest i roten om høsten), eterisk olje (hovedbestanddel helenin), fruktosider, bitterstoffer og andre stoffer.

EGENSKAPER OG VIRKNING
Rotdrogen eller inulinet som er utvunnet av denne er påvist i en rekke preparater og brukes også i parfymeindustrien og i konditorivirksomhet. Selve inulinet er et viktig næringsstoff for diabetikere.
Slimløsende ved bronkitt og kikhoste. Utvendig ved hudsykdommer – særlig som antiseptisk middel.

ØVRIG MEDISINSK BRUK

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER
Som te er rotdrogen blitt brukt ved sykdommer i åndedrettsorganene, fordøyelsesbesvær og ved stoffskifteforstyrrelser. Ved hoste har bladene en slimløsende virkning.

TILBEREDELSE OG BRUK
Innvortes bruk

vg01
1. Avkok av rot. 20 – 30 gram til 1/4 liter vann. 4 spiseskjeer 5 ganger daglig.

OMTALE AV ALANTROT
Andre opplysninger
Av og til blir også rot- og blomsterdroge fra lodnealant (Inula britannica L.) samlet inn. Andre Inula-arter brukes ikke.

LITTERATUR
– Johnsen, Bjørn Inge: 50 Norske medisinske planter. Oslo, Themis forlag, 1983.
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.