URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Annattovekster (Bixaceae)

Artene i Bixaceae-familien vokser ikke naturlig i den nordiske floraen, og har derfor ikke fått noe norsk navn. Her er det svenske navnet “Annattovekster” blitt brukt.

RIKE
Planteriket (Plantae)

REKKE
Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)

KLASSE
Tofrøbladete blomsterplanter (Eudicots)

ORDEN
Kattostordenen (Malvales)

FAMILIE
(Bixaceae)

SLEKT
(Bixa)

A
Annatto (Bixa orellana)