URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Biografier

Bock, Hieronymus
Tysk munk og lege. Etter hans død i 1554 utkom hans berømte Kreütterbuch (1577). Han prøvde å systematisere alle plantene, men det skulle gå mange år før et slikt prosjekt ble gjennomført. Bock betyr (geite)bukk, og han oversatte selv sitt navn til latin “Tragus”, som er det navnet han oftest siteres under, f.eks. av John Gerard, som sto i dyp gjeld til Bock.

Gerard, John
Kirurg og borger av London, som han selv kalte seg. Han utga sin Herball i 1597, men man går helst ut fra utgaven fra 1633, ettersom den første var full av feil. Gerard døde i 1612, derfor måtte andre gjøre boken ferdig. Verket er på 1630 sider og var datidens største urtebok. Det som gjør boken særlig interessant er at alle de nye frukter og treslag som kom fra den nye verden her er beskrevet og avbildet for første gang. Ofte er det vanskelig å kjenne dem igjen etter tegningene i boken, men det var likevel en epokegjørende nyhet.

Harpestreng, Henrik
Død 1244, var en dansk lege, trolig livlege hos Erik Plovpenning. Han hadde studert medisin ved den berømte Salernoskolen i Italia og ble senere tilknyttet Roskilde domkirke. Han skrev den første danske urtebok (på latin). Boken ble naturlig nok ikke trykt, men den foreligger i avskrifter.

Hippokrates
(ca. 460-ca. 377 f.Kr.), gresk lege som går for å være legekunstens far. Var tilhenger av å utnytte naturens egne legende krefter og mente at sykdommer skyldtes manglende likevekt mellom kroppsvæskene.

Linné, Carl von
(1707-1778), svensk lege og botaniker som utviklet det såkalte seksualsystem som sier at alle frøplanter kan deles inn etter antallet av støvbærere i blomsten.
Gjennomførte flere ekspedisjoner. Hans vitenskapelige hovedverk er Species plantarum (1753), der han beskriver, systematiserer og navngir ca. 8000 planter.

Paracelsus
(1493-1541), tysk lege som er kalt den europeiske farmasiens far. Særlig kjent for bruken av metallsalter som medisin, først og fremst mot syfilis, men også hans plantemedisin var mye brukt. Særlig populær var hans opiumtinktur som han kalte laudanum.

Paulli, Simon
(1603-1680), dansk lege og botaniker, professor i botanikk og anatomi ved Københavns Universitet. Utga i 1648 den første Flora Danica (dansk urtebok).

Gajus Plinius Secundus
Gammel romersk forfatter som skrev om naturhistorie i 31 bind (de antikke bokruller var ikke så store som en vanlig bok i dag). Bare bind XVII-XXVII handler om planter. Han skrev i virkeligheten ikke noe selv, men han gjorde en ytterst verdifull innsats ved rett og slett å sitere alt som er skrevet i oldtiden. Han var så interessert i naturen at han bokstavelig talt døde av det. Da han var i Napolibukta i år 79, måtte han absolutt kikke ned i Vesuv under et utbrudd. Både Plinius selv og de to små byene Pompeii og Herculaneum ble utslettet ved dette utbruddet.

Theophrastus
En gresk lege fra en av de små øyene (Eresos på Lesbos). Han skrev bl.a. om temmelig moderne botanikk og skal ha vært elev av Aristoteles, som selv hadde skrevet en stor naturhistorie om dyr. Theophrastus døde som lege i Rom i 269 eller 289 f. kr.

LITTERATUR
– Bruun, Erik. Christensen, Budde: Klassiske legeplanter. Oslo, Aschehoug, 1998.