URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Bjørkefamilien (Betulaceae)

RIKE
Planteriket (Plantae)

REKKE
Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)

KLASSE
Tofrøbladete blomsterplanter (Eudicots)

ORDEN
Bøkeordenen (Fagales)

FAMILIE
Bjørkefamilien (Betulaceae)

SLEKT
Bjørkeslekta (Betula)

B
Bjørk (Betula spp.)

H
Hengebjørk (Betula pendula)