URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Blekdå (Galeopsis segetum)

LOKALNAVN
Åkerdå

VITENSKAPELIG NAVN
Galeopsis segetum Necker

SYNONYMER
Galeopsis ochroleuca Lam.

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Engelsk: Downy Hemp-nettle

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Leppeblomstfamilien (Lamiaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Ettårig plante som tilhører leppeblomstfamilien (Lamiaceae), har trevleformet rot og en 20-40 cm høy, opprett forgrenet stengel som er fortykket ved leddene. Blandene har slikeaktig hårdekke. De blekgule, nektarrike blomstene har fiolette tegninger. Fruktene danner firedelte spaltefrukter. Blomstringstid juli-august.

UTBREDELSE
Ikke vill i Norge. Minder vanlig på dyrket mark i Mellom- og Syd-Europa.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid juli-august.

DYRKING
Blekdå krever tørre, kalkfattige jorder på steder med mye sol og i et mildt klima. Frøene sås sent på høsten eller tidlig om våren fordi de trenger fuktighet og frost for å spire. Planten tåler ikke alle typer handelsgiødsel, og derfor må man være forsiktig med giødslingen. Blekdå angripes ofte av forskjellige slags sopper.

INNSAMLING
Den blomstrende urten samles inn og henges opp til tørk på en snor. Man kan også tørke blomstene ved kunstig varme, høyst 30’C. Man må samle inn og tørke materialet hurtig for at det ikke skal bli misfarget. Drogen beskyttes mot lys og fuktighet og oppbevares i tette krukker.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER
Herba Galeopsidis, åkerdåurt.
Drogen er nesten luktfri og smaker bittert salt.

INNEHOLDER
Blekdå inneholder kiselsyre, saponiner, garvestoffer, eterisk olje, ett bitterstoff, harpiks, voks og andre stoffer.

OMTALE AV BLEKDÅ
Bruk
Drogen har inngått i hoste- og slimoppløsende preparater. Man har brukt den ved sykdommer i luftveiene og urinorganene, ved brist i blodkarene og ved mage- og tarmkatarrer. Utvortes er åkerdå blitt anvendt som sårmiddel.

Andre opplsyninger
Også guldå (Galeopsis speciosa Mill.), som er vanlig på dyrket mark, har gulaktig hvite blomster. Hos alle andre arter i slekten Galeopsis L. har kronen andre farger, for det meste rosa eller gul i forskjellige sjatteringer. En nærstående art, klourt (Lycopus europaeus L.) gir den hjertevirksomme drogen Herba Lycopi, klourt. Klourt er en liten urt med hvite blomster som er forsynt med purpurrøde prikker.

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.