URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Bulmeurt (Hyoscyamus niger)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Hyoscyamus niger L.

SYNONYMER
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Søtvierfamilien (Solanaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Ett- eller toårig urt med klebrige hår som tilhører søtvierfamilien (Solanaceae), har spoleformet rot. Den opprette, enkle eller forgrenete stengelen blir 20-80 cm høy. Bladene er store og sitter spredt på stengelen, er grovtannete og lukter meget ubehagelig. Blomstene er skittengule med fiolette årer.
Frukten er en torommet lokk-kapsel som inneholder mange frø.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid juli-september.

UTBREDELSE
I veikanter, ved uthus og hønsegjerder, dessuten i gamle klosterhager. På Østlandet nord til Lom. I kyststrøk nord til indre Sogn, ellers noen steder nord til Helgøy. Var etter alt å dømme vanligere før i tiden.

DYRKING
Bulmeurt trives best på porøs, humus- og næringsrik jord på solfylte steder, først og fremst på kalk- og kvelstoffholdig jord. Frøsåingen skjer om høsten. Frost har en gunstig innvirkning på spiringen. Førene gror langsomt og uregelmessig. Det er bra for spiringen om man lar frøene svelle i vann noen dager før såingen. Plantene angripes ofte av sykdom og skadedyr (insekter og sopper), som kan ødelegge hele bestander.

INNSAMLING
Bladene, hele urten, frøene og røttene samles inn. De unge bladene plukkes flere ganger i løpet av året. Hele urten blir bare brukt i industrien. Man høster fruktene med stengelspissene like før modningen. På grunn av plantens giftighet må den tørkes strengt isolert fra annet plantemateriale.
Tørkingen må ikke foreå ved høyere temperatur enn 40’C. Bladene må ikke forandre den grågrønne fargen. Den sensitive drogen beskyttes mot lys og fuktighet ved oppbevaring i tette krukker.

DROGER
Folia, Herba, Semen, Radix, Hyoscyami, bulmeurtblader, -urt, -frø- og -rot. Drogene har en svakt aromatisk lukt. De hører til separandene.

VIRKESTOFFER
Bulmeurt inneholder meget giftige alkaloider (l-hyoscyamin, scopolamin og atropin), garvestoffer og andre stoffer. Frøene inneholder dessuten fet olje.

OMTALE AV BULMEURT

Bruk
Bulmeurtdroger brukes i apotekerindustrien for fremstilling av ferdigpreparater. Disse kan bare fås mot resept.

Andre opplysninger
Til atlkaloidfremstilling brukes også egyptisk bulmeurt (Hyoscyamus mutucis L.)

ADVARSEL
Alle deler av planten er meget giftige! Forgiftning kan medføre døden.

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.