URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Plantefarging

For 4000 år siden farget kineserne silke med røde og blå fargeemner. Egypterne kjente også til kunsten, og fønikerne lærte trolig av dem.
Fønikerne utviklet en metode for å utvinne purpurfarge fra purpursneglen. 4000-5000 snegler gikk med for å farge ett kilo silke eller ull. Purpurfarget tøy ble derfor ganske eksklusivt og mest for embetsmenn, kardinaler o.l.
I 1909 påviste Paul Friedländer, professor i Darmstadt, at purpur var identisk med det syntetiske dibromindigo, som fremstilles langt billigere. Etter hvert har også andre naturfarger blitt erstattet av syntetiske.

I Norge har islandslav, mjølbærblad, vaid og ørnelav vært brukt til farging siden vikingtiden. Kunnskapen om farging kom fra utlandet, og fram til på 1800-tallet ble det skrevet lite om plantefarging i Norge.

Ofte tilsettes beisemidler til plantefargen. De blir brukt for at materialet skal absorbere mer farge, og for at fargen skal bli mer holdbar. Plantene kan i tillegg gi ulik farge med forskjellige beisemidler. For noen arter lav forbedrer beisen ikke prosessen og er derfor unødvendig.

Her følger en summarisk oversikt for de vekstene som har vært brukt til farging og som er omtalt på nettsiden. Varierende metoder og tilsetninger kan gi andre nyanser for de fargene som er anført.

MATERIALE

FARGE

MATERIALE

FARGE

Blåbærlyng

Lys gul, grønngul.

Melbær (tørkede blader)

Mosegrønn, grønn, gul.
Alunbeis: gråfiolett.
Jernbeis: koksgrå.
Indigobeis: blågrønn.
Jernvitriolbeis: olivengrønn.
Til farging av lær.

Bringebær (unge skudd)

Krembrun

Messinglav

Sterk gul.

Engsyre

Gul, grågrønn.
Jernvitriolbeis: olivengrønn.
Krombeis: lys gulbrun.
Tinnbeis: blek gulaktig grønn.

Mjødurt

Alunbeis: gul, brukes til farging av ull.

Geitrams

Blå og svart, til fiskegarn.

Prikkperikum

Beige, gråbrun.
Krombeis: orange.

Grå fargelav

Brun, gråbrun.

Reinlav

Gul, grå.

Brun fargelav

Rødbrun, brun, svartbrun.

Revebjelle

Gul.

Hestehov

Grønngul.
Jernvitriolbeis: grå.

Ryllik

Gulgrønn, lys olivengrønn.

Islandslav

Mellomgul, svak gulbrun.

Stornesle / Brennesle

Alunbeis: matt gulbrun.
Jernbeis: brun.
Tinnbeis: mørk oker.

Kjerringrokk

Gul.
Krombeis: lysegul oker.
Alunbeis: lys gul.

Strylav

Gul, gulbrun.

Kongslys

Håret farges gult ved å væte det med avkok og la det tørke i sola.

Vassarv

Lilla, blå, lys gul.

Kung

Kaliumdikromatbeis: brun.

Åkermåne

Krombeis: gulbrun.
Jernbeis: brungrå.

Løvetann (rot og blad)

Gulbrun, varmgul.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.