URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Fleinsopp (Psilocybe semilanceata)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Psilocybe semilanceata (Fr.) P.Kumm.

SYNONYMER
Agaricus semilanceatus Fr.
Geophila semilanceata (Fr.) Quél.
Panaeolus semilanceatus (Fr.) J.E. Lange

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Engelsk: Liberty cap

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Psilocybe kommer av psilos som betyr er naken og kybe som betyr hode. Artsnavnet semilanceata kommer av semi, halvveis og lancea, lanse.
 Det norske navnet flein betyr naken eller snau. Vi finner ordet i flein- og flintskallet og å fleine, som betyr å blottes, bli skallet. På svensk dialekt betyr flen naken.
 På engelsk blir spiss fleinsopp kalt Liberty cap. Det er fordi hattens kjegle/klokkeform minner om frihetsluen, jacobinerluen, symbolet for den franske revolusjon.

FAMILIE
Strophariaceae

BOTANISK BESKRIVELSE
Klokkeformet grågul til blekbrun hatt med spiss pukkel, opptil 10 cm høy.

UTBREDELSE
På næringsrik grasmark. Hele landet til Troms.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER
INNHOLDSSTOFFER
EGENSKAPER OG VIRKNING
BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER
ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV FLEINSOPP
Spiss fleinsopp har vært kjent som hallusinogen siden 1963. Den står på narkotikalisten, og omgang med spiss fleinsopp kan være straffbart.


Kultur og tradisjon
Visse arter fleinsopp inneholder stoffer med hallusinogen virkning, psilocin og psilocybin.
 De gir rus, sentralnervestimulering, sansebedrag og hallusinasjoner. Virkningen har mange likhetstrekk med meskalin- eller LSD-rus. I de mer enn 2000 år gamle maya- og azteker-kulturene var fleinsopp og andre sopper som inneholdt psilocybin, hellige. De var et middel for indianerne til kommunikasjon med gudene ved religiøse seremonier. På 1400-tallet delte aztekerkongen Moctezuma ut hallusinogene sopper for å styrke festdeltagernes sanseopplevelser under offentlige fester i Mexico.
 I 1963 ble psilocybin og psilocin påvist i spiss fleinsopp her til lands, og soppen står i dag på narkotikalisten.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.