URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Geitvikke (Galega officinalis)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Galega officinalis L.

SYNONYMER
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Erteblomstfamilien (Fabaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Flerårig plante som tilhører erteblomstfamilien (Fabaceae). Den har en forgrenet rot og 40-100 cm lange opprette stengler. Bladene er ulikefinnete. Småbladene har spisse tagger. De hvite til lyseblå blomstene som minner om sommerfugler, har blåfiolett eller gulhvit kjøl og sitter i langskaftede klaser. Frukten er en tynn belg som inneholder mange frø. Blomstringstid juli-august.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid juli-august.

UTBREDELSE
Geitvikken forekommer på fuktige steder, på bakker og engmyrer i Syd- og Mellom-Europa.

DYRKING
Geitvikken har gode voksebetingelser på dype, godt bearbeidete og næringsrike jorder med tilstrekkelig fuktighet og på varme og lune steder. Om våren sås frøene direkte på voksestedet. Når de spirer tynnes plantene ut slik at det blir 50 cm avstand mellom dem. Som alle andre erteblomstrete får jordsmonnet tilførsel av kvelstoff fra geitvikke. Den vokser hurtig, men angripes av og til av rotsopper og algesopper som tilhører slekten Peronospora.

INNSAMLING
De 10-20 Cm lange blomstrende stengelspissene som har rikelig med blader blir samlet inn. Det første året foretar man bare en innhøsting.
De følgende årene kan man høste flere ganger. Tørkingen foregår ved høyst 50’C. Drogen beskyttes mot lys og fuktighet og oppbevares i tette krukker.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER
Herba Galegae, geitvikkeurt. Drogen mangler lukt og har bitter smak.

INNEHOLDER
Geitvikke inneholder alkaloidene galegin, flavinglykosidet galuteolin, bitterstoffer, garvestoffer, saponiner og andre stoffer.

OMTALE AV GEITVIKKE

Bruk
Drogen inngår i preparater som man mener har en stimulerende virkning på melkesekresjonen. Den senker blodsukkermengden. Anvendt som fôr øker geitvikken kyrenes melkeproduksjon.

Andre opplysninger
Geitvikkens frø blir av og til anvendt som droge (Semen Galegae).

FORVEKSLINGSARTER
Man må ikke forveksle geitvikke med lignende erteblomstrede, for eksempel kronvikke (Coronilla varia L.), som er giftig. Spesielt barn må advares mot denne planten.

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.