URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Heraldikk

Norges_riksvåpen_1823
Olivengren og eikegren rundt Norges riksvåpen i 1823.

Kommunevåpnene har 700-800 års tradisjon. De eldste våpnene var segl, som seinere ble avløst av byvåpen.
Motivet på våpenet bør helst ha bakgrunn i historie, natur og næringsliv på stedet. Etter forslag blir et våpen foreslått og behandlet av Kommunaldepartementet og av heraldikere. Disse vurderer sammensetning og farger.
Riksarkivet behandler våpenet endelig før det det blir fastsatt ved kongelig resolusjon. Kommunen og fylket har enerett til å bruke våpenet, og det er rettsbeskyttet.
I dag har alle kommuner og fylker sine våpen.

Fylker og kommuner får også ha sin blomst. De står fritt til å velge blomst, men det er satt noen kriterier som bør være oppfylt. Veksten bør trives i det lokale klima og jordsmonn, den bør være relativt utbredt og kjent blant befolkningen, den bør være viltvoksende og lett gjenkjennelig, og den bør ikke være truet av utryddelse. Den bør heller ikke være så vanlig at den finnes overalt i Norge. Ved avstemningen kan blant annet botanikere, politikere og lokalpresse være engasjert. I dag har alle fylker sin fylkesblomst, og mange kommuner har sin kommuneblomst.

Av vekstene som er omtalt, har fylker og kommuner valgt disse som motiv.

Vest-Agder_vapen
Vest-Agders fylkesvåpen viser et eiketre i heraldisk stil.

Eigersund_komme_vapen
Eigersund kommune har et eikeblad i kommunevåpenet.

Sveio_komme_vapen.svg
Kommunevåpenet til Sveio har en kløyvd lilje.

Sunndal_kummne_vapen
Sunndal kommunes våpen er “I grønt en sølv malurt”. Norsk malurt, Artemìsia norvegica.

Lund_kommune_vapen
Kommunevåpenet for Lund kommune (godkjent 1984) har tre gull eikenøtter i trepass mot en grønn bakgrunn; illustrerer tradisjon og fremtid.

Soerum_kommune_vapen
I 1981 fikk Sørum kommune sitt eget kommunevåpen, “på gull bunn en rød, fembladet rose.”

Hemne_vapen
Kommunevåpenet til Hemne kommune forestiller 5 hasselnøtter i rosett (på dialekt nettkrull). Kommunevåpen ble godkjent i statsråd, 14.juni 1991.

Naeroy_kommune_vapen
Kommunevåpenet til Nærøy (godkjent 1987) har tre røde liljetopper forent i trepass mot en gull bakgrunn; et middelaldersegl er utgangspunkt for motivet. Kommuneblomst; rød nøkkerose.

Askøy_kommune_vapen
Kommunevåpenet til Askøy kommune viser på en bakgrunn av sølv et grønt asketre. 28. september 1961 ble det godkjent. Motivet forestiller et asketre som står på ei øy eller kolle med tre bølger foran.

Rakkestad-kommune_vapen
Kommunevåpen til Rakkestad kommune, Kløverbladene symboliserer at Rakkestad er en stor jordbruksbygd. Våpenet ble godkjent 11.7.1975
Rakkestad kommuneblomst er Engtjæreblom.

Nannestad_kommune_vapen
Nannestad kommunes våpen, godkjent 13.07.90. I grønt en gul hestehovsplante.

Hurdal_kommune_vapen
Kommunevåpenet til Hurdal Kommune, som ble godkjent 1988, har en gull grankongle mot en grønn bakgrunn; henspiller på at kommunen har mye granskog.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.
no.wikipedia.org/kommunevåpen