URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Knivkjuke (Piptoporus betulinus)

LOKALNAVN
Knivgås, njivekåte

VITENSKAPELIG NAVN
Piptoporus betulinus (Bull. ) P. Karst.

SYNONYMER

Polyporus betulinus

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN
De latinske navnene er svært knyttet til kjukenes utseende, voksested og gammel bruk.
 Knivkjuke har slektsnavnet Piptoporus fra pipto og poros og betyr falle og pore. Artsnavnet betulinus viser at knivkjuke er knyttet til bjørk.

FAMILIE
Fomitopsidaceae

BOTANISK BESKRIVELSE

Knivkjuke er nyreformet og kjøttet er hvitt, mykt og korkaktig. Den kan bli 20 cm bred og 8 cm tykk.

UTBREDELSE
Knivkjuke er å finne på bjørk, gjerne døende trær. Vanlige i hele landet.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER
Polyporensyre.

EGENSKAPER OG VIRKNING
BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER
ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV KNIVKJUKE

De halvmåneformede «utvekstene» på trestammen er poreesopper, som vi har hatt stor nytte av. De ble brukt til å gjøre opp ild og til å holde ilden ved like over natten. Kjuke var datidens knivslirer.

Folkemedisin
Kjuker inneholder polyporensyre som hemmer betennelser. I lang tid har derfor varm kjuke vært brukt til å stille blødninger blant annet ved årelating og neseblod. I Gudbrandsdalen skulle den i tillegg hjelpe mot tussebitt, dvs. bitt av de underjordiske.
Samene har brukt kjuker mot forskjellige plager som betennelser, byller, verk, gikt og hodesmerter. Av knuskkjuke laget de kuler på størrelse med en ert. Disse ble lagt brennende på det vonde stedet og holdt på plass av en ring av messing eller bark. Det beste var om kulen brant ut på stedet, men
fløy den bort, forsvant også det onde i hevelsen. I Kautokeino brente de kjuke til på 1940-tallet på kinn eller underleppe mot tannpine.

Annen bruk
Knivkjuke ble som navnet antyder brukt til å sette kniver hoggjern og annet skarpt verktøy i. Den var også god som nålepute. Et viktig poeng ved å bruke knivkjuke til dette formålet var at redskapene ikke rustet. Barna hadde også glede av knivkjuken. Den ble skåret til og brukt som ball. Knuskkjuke – datidens fyrtøy.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.