URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Kvitkrull (Cladonia stellaris)

LOKALNAVN
Reinlav

VITENSKAPELIG NAVN
Cladonia spp.
Cladonia stellaris (Kvitkrull)
Cladonia rangiferina (Grå reinlav)

Cladonia arbuscula (Lys reinlav)

SYNONYMER
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Cladonia viser til det sterkt forgreinede bladverket. Artsnavnet stellaris betyr stjerneformet.

FAMILIE
Cladoniaceae

BOTANISK BESKRIVELSE
Gulhvit og rikt forgreinet. Den blir 8-15 cm høy.

UTBREDELSE
Hele landet. Kvitkrull danner tette matter i furuskog, i heier og i fjell der snødekket er tynt.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER
Usninsyre.

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV KVITKRULL
Kvitkrull er en viktig plante i folkemedisinen ved at den har antibiotisk virkning. Men den er mest kjent som pynt i juledekorasjoner og som reinsdyrfôr.

Folkemedisin
Den gulhvite fargen skyldes usninsyren i laven. Usninsyre har antibiotisk effekt og er den mest interessante forbindelsen i ulike lavarter i folkemedisinen. I Finland ble det produsert et antibiotikum, Usno, med usninsyre fra kvitkrull. Usno ble brukt mot hudlidelser, men usninsyre og andre lavsyrer kan fremkalle allergier.

Farging
Den ble også brukt til farging.

Beiteplante og husdyrfôr
Siden kvitkrull må ha et tynt snødekke, er den en av de viktigste beiteplantene for rein om vinteren. Planten ble også sanket til husdyrfôr i dårlige tider.

Annen bruk
På grunn av den dekorative voksemåten har kvitkrull fått stor betydning til kransebinding, julepynt og andre dekorasjoner. Den er vår økonomisk viktigste lavart og attraktiv også i utlandet. Større mengder kvitkrull blir eksportert til Danmark og Tyskland. 
I hus ble kvitkrull lagt som isolasjon mellom løse vinduer.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.