URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Lusegras (Huperzia selago)

LOKALNAVN
Knettagras, lombrek, lusakorre, luselomme, rosagras

VITENSKAPELIG NAVN
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Lopplummer
Dansk: Otteradet Ulvefod
Islandsk: Skollafingur
Engelsk: Fir Clubmoss
Tysk: Tannen-bärlapp

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Huperzia er etter J.P. Huperz, en tysk botaniker fra ca. 1800. Artsnavnet selago er etter den romerske historikeren Plinius (23-79), som brukte navnet selago på kråkefot.
 Det norske navnet er knyttet til sporehusene på planten. Som modne er de gule og kan minne litt om lus eller luseegg (knett), og derav lokalnavnet knettagras.

FAMILIE
Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Lusegras kan bli 20 cm langt.

UTBREDELSE
I litt fuktig, torvaktig jord på lysåpne steder, bergsprekker, skog og myrlende. I hele landet, fra kysten til 1940 moh. I Jotunheimen.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV LUSEGRAS
Sporene til lusegras inneholder sporepulver som ble brukt til en rekke formål, blant annet som barnepudder, i fyrverkeri og som avlusningsmiddel. Pulveret ble kalt heksemjøl fordi det skremte vekk hekser og troll.

Folkemedisin
Sporepulveret av lusegras og kråkefotplanter kalles heksemjøl og ble brukt til en rekke formål. Andre navn på pulveret er kråkemjøl og gåsefibbmjøl, og i Sverige nikt. Heksemjøl kan være en blanding fra flere arter, blant annet kråkefot. Heksemjølpulveret ble brukt mot lus og lopper og som navnet indikerer, mot hekser og trolldom.
 Pulveret ble brukt som barnepudder, på liggesår, på brente sår og på øm hud. Det ble også brukt til å venne barn av med å suge på fingrene. Gjennom århundrer er heksemjøl blitt brukt til pilletrilling for at pillene ikke skulle klebe sammen.
 Lusegras ble brukt både mot sengevæting, som avføringsmiddel og mot orm. Avkok av planten ble brukt av folk og fe både som avførende og vanndrivende middel. Det hjalp også mot lus, se signaturlæren.
 Lusegras hjalp også mot sengevæting, mot orm og var kjent for å fremkalle abort. Et stev fra Vinje forteller at dette ikke var smertefritt.

Annen bruk
Heksemjøl ble brukt i fysikktimene for å studere bølgebevegelser. Pulveret er lett antennelig og kan derfor brukes i fyrverkeri.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.