URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae)

Etter nyere taksonomiske oppfatninger må de fleste slektene i den gamle Maskeblomstfamilien [Scrophulariaceae s.l.] overføres til Plantaginaceae (tidligere norsk navn: Kjempefamilien).

RIKE
Planteriket (Plantae)

REKKE
Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)

KLASSE
Tofrøbladete blomsterplanter (Eudicots)

ORDEN
Leppeblomstordenen (Lamiales)

FAMILIE
Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae)

SLEKT
Veronikaslekta (Veronica)
Kjempeslekta (Plantago)
Torskemunnslekta (Linaria)
Revebjelleslekta (Digitalis)

G
Groblad (Plantago major)

L
Legeveronika (Veronica officinalis)
Loppekjempe (Plantago psyllium)

R
Revebjelle (Digitalis purpurea)

T
Torskemunn (Linaria vulgaris)