URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Messinglav (Xanthoria parietina)

LOKALNAVN
Gardmose, gjerdelav, gul vegglav, gul veggmose, gulmose, gulsottlav, husmose

VITENSKAPELIG NAVN
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Vägglav
Engelsk: Common orange lichen, Yellow scale, Maritime sunburst lichen, Shore lichen
Nederlandsk: Groot dooiermos
Tysk: Gewöhnliche Gelbflechte
Finsk: Haavankeltajäkälä

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Xanthoria kommer fra xanthos, gullgul. Artsnavnet parietina betyr at den vokser på mur. Navnet messinglav kommer av den messingaktige fargen.

FAMILIE
Messinglavfamilien (Teloschistaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Messinglav danner 2-5 cm brede rosetter.

UTBREDELSE
Vanlig i sjørokksonen på steinklipper langs hele kysten. På frittstående trær, særlig på rikbark av osp og noe ask på fattigbark av bjørk, gran, på plankevegger og steinmur.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV MESSINGLAV

Ettersom messinglaven er gulaktig i fargen, mente en at den egnet seg godt til å kurere gulsott!

Folkemedisin
Kokt i melk eller brennevin ble den brukt mot gulsott over hele landet, se signaturlære.
 På Østlandet var det et krav om at da måtte den være tatt på nordvendt vegg.

Farging
Messinglav ble også brukt til farging.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.