URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Myk kråkefot (Lycopodium clavatum)

LOKALNAVN
Krågeføde, krågetær

VITENSKAPELIG NAVN
Lycopodium clavatum L.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Mattlummer
Dansk: Almindelig ulvefod

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Lycopodium kommer fra lykos som betyr ulv, og podion, som betyr liten fot. Myk kråkefots artsnavn clavatum kommer av clava, kølle, og stri kråkefot har artsnavnet annotinum, årlig. Sporene av kråkefotplater kalles heksemjøl, se lusegras.

FAMILIE
Kråkefotfamilien (Lycopodiaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
En flerårig urt som tilhører kråkefotfamilien (Lycopodiaceae). Den krypende, gaffelgrenete stengelen med opprett spiss er tett forsynt med smale småblad. Den blir om lag 10 cm lang. I stengeltoppen, som er forsynt med færre blader, kommer de skaftede, akslignende sporehusene frem fra juni til august.

UTBREDELSE
Mest i tørre, lyse barskoger, men også i tørr hei. Vanlig i hele landet, på Hardangervidda til 1320 moh.

INNSAMLING
Før man samler inn sporene klipper man av aksene med sporehusene før de er begynt å modne, og lar dem deretter tørke i solen. Dette foregår mest effektivt i glasskrukker eller på et rent hvitt papir. Til slutt slår man ut aksene og renser det fine, lettantennelige gule sporepulveret (lycopodiumpulver) for forurensninger ved å solde det.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER
Lycopodium, kråkefotsporer eller lycopodiumpulver. Drogen mangler lukt og smak.

INNHOLDSSTOFFER
Kråkefotsporer inneholder omtrent halvparten fet olje og dessuten polymeriserte terpenoidet sporonin, harpiks, gummi, organiske syrer og andre stoffer.

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV MYK KRÅKEFOT
Vi har to arter kråkefot, myk og stri kråkefot. Den ble brukt til å lage skrubber og matter, og på sankthans knyttet jentene den rundt livet som vern mot trollskap og graviditet.

Medisinsk bruk
I medisinen brukes kråkefotsporepulver til bestrøing av piller slik at disse ikke kleber seg sammen. Dessuten brukes det ved fremstillingen av et strøpulver som av og til blir ordinert av leger til utvortes bruk i forbindelse med hudbetennelser hos barn. Lycopodiumpulver brukes også i industrien til bestrøing av støpeformer, til bengalsk belysning og i fyrverkeri (såkalt “heksemel”).

Hygienisk bruk
Kråkefotplantene ble brukt i sengehalmen og til fyll i putene for å holde vekk lus. Bønder solgte derfor planten til byfolk som bodde trangt og der lopper og lus var allemannseie.

Overtro
Kråkefot kunne også brukes mot de underjordiske. Både buskap og mennesker kunne beskytte seg, og det var særlig rundt sankthans at planten ble brukt til dette formålet. Den måtte plukkes før sankthans og ble hengt opp over dørene i stall og fjøs. Under sankthansfeiringen bandt jentene et belte av myk kråkefot rundt livet.
Det vernet ikke bare mot trollskap, men hadde også preventiv virkning.

Andre opplysninger
Til farmasøytisk bruk kan man også anvende sporene fra andre arter i slekten Lycopodium L. I drogene må det imidlertid ikke forekomme forurensninger slik som for eksempel pollenkron (blant annet fra furu), stivelse, dextrin, slam fra plantedeler, harpiks eller organiske stoffer. Slike innblandinger oppdages lett i mikroskop.

Dekorasjon
Myk kråkefot er vakker og har vært brukt blant annet til juledekorasjoner og kranser.

ADVARSEL
Hos alle kråkefotarter finnes det giftige alkaloider i stengelen.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.