URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Opiumsvalmue (Papaver somniferum)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Papaver somniferum L.

SYNONYMER
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Valmuefamilien (Papaveraceae)

BEKSRIVELSE
Denne ettårige planten som tilhører valmuefamilien (Papaveraceae), er en gammel kulturplante. Den har en enkel, spoleformet rot og en opprett, 30-150 cm høy stengel med ulikeformede blad. De store hvitfiolette, rosa eller røde kronbladene faller lett av. Frukten er en kapsel som inneholder mange blåsvarte frø og som åpner seg gjennom en rekke hull. Stengelen, bladene og de umodne kapslene inneholder en giftig melkesaft.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid juni-juli.

DYRKING
Opiumsvalmuen trenger kalkholdig, næringsrik jord på solfylte voksesteder. Formeringen skjer ved frøsåing. Man må gjødsle mange ganger.
Man må særlig passe på å tynne ut de unge plantene og bekjempe parasitter.

INNSAMLING
Man samler melkesaften ved å skjære i de umodne kapslene. Dessuten samler man inn de hele frøkapslene med høyst 10 cm lange skaft samt de modne frøene.

DROGER/ANVENDTE PLANTEDELER
Semen Papaveris, valmuefrø, Fructus Papaveris immaturi, umodne valmuekapsler og Opium, den lufttørkede melkesaften som er blitt ettertørket ved 60’C. På grunn av sin giftighet er den et separandum.

INNHOLD
Frøene, som ikke inneholder alkaloider, består nesten halvparten av fet olje. Melkesaften inneholder de giftige opiumalkaloidene morfin, kodein, papaverin, narkotin, thebain osv., organiske syrer, slim, harpiks, kautsjuk og andre stoffer.

OMTALE AV OPIUMVALMUE

Bruk
Frøene brukes i matindustrien og til fremstilling av oljeholdige farmasøytiske preparater. De alkaloider som kan isoleres fra frøkapslene og melkesaften inngår i mange medisinske preparater. Alle disse må ordineres av lege.

Andre opplysninger
Nært beslektet med Opiumsvalmuen er kornvalmue (Papaver rhoeas L), som i Norge er et tilfeldig ugress på åkre og avfallsplasser på Østlandet nord til Lillehammer og ellers enkelte steder til Alta. Den blomstrer i juli og inneholder også alkaloider, men disse er ikke opiumlignende.
Bare de røde kronbladene samles inn. De er meget ømfintlige og må ikke presses sammen under innsamling og oppbevaring. De skal straks tørkes i et tynt sjikt. Drogen Flores Rhoeados (kornvalmueblomster) brukes som fargestoff.

ADVARSEL
Opium er en kraftig rusgift. Utvinningen og handelen med opium står under internasjonal kontroll.
Det er lov å dyrke opiumsvalmue som prydplante i Norge, men man må ha spesiell tillatelse av Sosialdepartementet for å utvinne opium. Ingen må anlegge opiums-åker på egen hånd uten spesiell lisens, som vanligvis bare gis til personer som driver farmakologisk forskning.

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.