URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Den biologiske arven

VENNER ELLER FIENDER?

Hva er årsaken til det? Her nevnes noen av dem:

 • Planter er uvurderlige næringsmidler. Både dyr og mennesker er avhengige av grønne planter, fordi de er det eneste levende som kan utnytte solenergien, og som produserer karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og andre organiske substanser.
 • Planter er et viktig bidrag til den økologiske balansen og bevaring av miljøet. De forhindrer jorderosjon og uttørring i tillegg til at de gjødsler jorden.
 • Planter er en svært viktig ressurs i medisinske substanser.

Menneskene, som burde ta vare på den biologiske arven gitt oss av Skaperen selv, er ofte de som ødelegger den. Ifølge International Union for Nature Preservation, står 20% av de 390.000 planteartene i verden (ca. 78.000) i fare for å bli utryddet.

 • Skogbranner.
 • Turistutvikling i kyst- og fjellområder.
 • Forurensning av vann, jord og luft (på grunn av sprøytemidler i landbruket).
 • Amatører som samler sjeldne plantearter.
 • Bygging av demninger, motorveier og andre ferdselsårer.

Kan vi forestille oss hvor betydningsfullt tapet av Cinchona-trærne i skogene i Sør-Amerika ble om de hadde blitt rasert av bulldosere før kinin (som virker mot malaria) var oppdaget? Hva om de vakre blomstene i revebjellefamilien overalt hadde blitt samlet før de hjertestimulerende glykosidene, som har hjulpet så mange mennesker med hjertesykdommer, hadde blitt oppdaget?

La oss alle gjøre så godt vi kan for å ta vare på planteartene. Og går vi ut for å plukke blomster eller samle planter, bør vi huske rådene for plukking, ikke plyndring.

“Skogene kom før sivilisasjonen. Ørkener er en følge av sivilisasjonen.”
François-René Chateaubriand (1708-1848), fransk forfatter og politiker.

PLUKKE, IKKE PLYNDRE

vg01

 • Plukk bare på steder der det er tillatt, ikke i natur- eller nasjonalparker, eller i biologiske reservater.
 • Respekter vernede arter, for de står i fare for å bli utryddet (skaff deg først informasjon i den aktuelle kommunen).
 • Plukk bare små mengder med planter, spesielt dersom det ikke vokser mange av dem.
 • Plukk, men ikke ødelegg dem eller riv dem opp med roten.

LITTERATUR
– Pamplona-Roger, George D.: Frisk av urter. Røyse, Norsk bokforlag, 2007.