URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Bladenes anatomi

NAVN
Folium – Blad av alle slag.

Toppskudd
Dette er vekstorganet på stilken. Herfra vokser stilken og bladene.

Bladflate
Den flate siden på bladet kalles bladflate. Man skiller mellom bladets overside og underside.

Bladstilk
En liten gren som forbinder bladet med stilken.

Overside

Bladspiss

Underside

Nerver
Forlengelsen av bladstilken som bladsaften strømmer gjennom.

Krypende skudd
Det er et skudd som vokser vannrett ut mellom selve stilken og bladstilken.
Om våren vokser nye stilker eller blomster ut fra denne knoppen.

Blader er plantenes kjemiske laboratorium.
Her omdannes uorganiske enkle substanser som vann, karbondioksid og forskjellige mineraler til organiske substanser:
Karbohydrater, fett, vitaminer og andre aktive elementer.
Proteinsyntesen starter i roten fra jordens nitrogen.

MIKROSKOPISK DEL AV ET BLAD
Epidermis eller kutikula. Et lag som dekker bladene for å hindre uttørking.

Parenkym
Vev formet av cellene som er fylt med klorofyll, som gir bladene den grønne fargen.

Spalteåpning
Små hull, oftest på undersiden av bladet, hvor karbondioksid absorberes, vann fordamper og oksygenet elimineres. Spalteåpningene er omgitt av små lepper som fungerer som ventiler som åpnes og lukkes og gjør at respirasjonen kan skje i forhold til plantens behov.

Nerver
Nervene transporterer vann og næringsstoffer.

LITTERATUR
– Pamplona-Roger, George D.: Frisk av urter. Røyse, Norsk bokforlag, 2007.
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.