URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Blomstenes oppbygning

NAVN
Flos (Flores) – Blomster, blomsterstander.
Semen (Semina) – Frø.

BLOMSTEN ER BLOMSTERPLANTENES FORPLANTNINGSORGAN
Blomsterplantene inndeles i to grupper:

1. Nakenfrøet eller gymnosperm.
Frøet sitter fritt, dvs. at den ikke er lukket inne i en fruktknute under utviklingen. De viktigste gruppene er bartrær.

2. Dekkfrøet eller angiosperm.
Frøet utvikles inne I et frøemne som ligger innenfor fruktbladene, og frøet ligger I en frukt. De angiosperme blomstene er store og synlige.

KRONBLAD (BLOMSTERBLAD)

BEGERBLAD

BLOMSTERBUNN

POLLENBÆRER
Dette er blomstens hannlige forplantningsorgan. Hver pollenbærer består av en tynn pollentråd (filament) og en pollenknapp med pollenkorn.

FRØ MED EMBRYO

FRUKTKNUTE (OVARIE)

GRIFFEL

ARR

FRUKTBLAD
Dette er blomstens hunnlige forplantningsorgan. Det består av det klebrige arret som pollenkornene fester seg til, griffelen, som forbinder arret med fruktknuten som inneholder ett eller flere frø.

BLOMSTERFORMER

Klokkeformet
Kronen, som består av kronbladene, danner en klokke.

Leppeformet
Blomsterkronens kronblader vokser i hverandre og danner to lepper, en nedre og en øvre.

Roseformet
Dette er den typiske blomsterformen til roseplantene. Kronbladene vokser som en krans (kransstilt).

BLOMSTENES BEFRUKTNING
For at befruktningen skal skje, som gir frø og fruktdannelse etter blomstringen, må et pollenkorn feste seg på blomsterarret. Er pollen og blomst av samme art, vil pollenkornet spire og danne en slangeaktig forlengelse som trenger gjennom griffelen og inn i fruktknuten. Her dannes så frø og frukt ved at hannlige kromosomer i pollen blir forent med hunnlige embryo.
Blomsterplanter må formere seg kjønnslig. Det vil si at frø og embryo må forenes for at det kan dannes en ny plante.

POLLENKORN

Vegetativt senter

Ytre lag

Kjerne med kimcelle
Inneholder geninformasjon som overføres til embryocellen.

LITTERATUR
– Pamplona-Roger, George D.: Frisk av urter. Røyse, Norsk bokforlag, 2007.
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.