URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Mangfoldet i planteriket

Disse byggesteinene er til ytterveggene, disse til kledning av innerveggene, og disse flisene er til kjøkkengulvet. . .
En arkitekt gir nøyaktige beskjeder så hvert eneste av de hundrevis, ja, tusenvis av elementer som hører med i et hus, kommer på riktig plass. Når bygningen er ferdig, vil alle takke dem som tegnet huset og ledet arbeidet.

Men svært få mennesker er oppmerksomme på det beundringsverdige faktum at hver og en av de billioner av “byggesteiner”, cellene, som danner en plante eller et annet levende vesen, er perfekt plassert der de hører hjemme, og alle i et godt fungerende system. Hvem var arkiteken eller ingeniøren som designet dette? Hvem ledet arbeidet? Hvorfor sitter alltid overhudcellene sammen for å dekke blad og stilker? Hvorfor henger hule og langstrakte celler sammen så de former kanalene som plantesaftene renner gjennom?

Er det en arkitekt som står bak det finstilte økosystemet? Orden kan ikke oppstå fra kaos, selv om det tar millioner av år. Blind tilfeldighet kan ikke gi seg utslag i et harmonisk samspill.
For å skape og vedlikeholde harmonien er det nødvendig med en høyere intelligens. Når vi fordyper oss i plantenes liv, ser vi sporene etter universets opphavsmann, som har gitt alt liv og egenart.

LITTERATUR
– Pamplona-Roger, George D.: Frisk av urter. Røyse, Norsk bokforlag, 2007.