URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Plantenes navn

Hvordan er det mulig å gi navn til alle de ulike plantene? Hvordan lar de seg klassifisere? Etter blomstenes farger, bladenes former, eller kanskje ut fra de kjemiske stoffene de produserer?
Den svenske botanikeren Carl von Linné utviklet et system med navn og klassifikasjon for de mange plantene i verden.
Det blir benevnt som det binomiale system, for det gir hver plante to navn: Det første står for slekt og det andre for art.
Linné benyttet latinske ord, som ikke er et språk i utvikling, slik at navnene ikke mister sin betydning.

NAVN PÅ PLANTEDELER

  • Radix – Røtter og andre underjordiske plantedeler, som rotstokker (Rhizoma), løker (Bulbus) og knoller (Tuber).
  • Herba – Skudd, dvs. de urteaktige (uforvedete, saftige, grønne, blomstrende) plantedelene.
  • Gemma (Gemmae) – knopper.
  • Folium – Blad av alle slag.
  • Flos (Flores) – Blomster, blomsterstander.
  • Fructus – Frukter av alle slag.
  • Semen (Semina) – Frø.
  • Cortex – Bark fra stamme eller grener.
  • Lignum – Ved fra stamme eller grener.
  • Thallus – Alge- eller lavlegeme.

Lavendel (Lavandula angustifolia Miller)

Vanlig navn

Slektsnavn

Artsnavn

Botanikeren som klassifiserte den

LITTERATUR
– Pamplona-Roger, George D.: Frisk av urter. Røyse, Norsk bokforlag, 2007.
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.