URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Pulver

Pulver er også en medikamentform som kan lages av medisinplanter. Pulver får vi ved å knuse eller male den tørkete drogen grovt eller fint og etterpå sile den. Pulverdroger kan fremfor alt anvendes på reiser, ved mangel på tid og i lignende situasjoner. Vi må oppbevare dem i godt tillukete pakninger som beskytter mot lys, fuktighet, sterk varme og lukt. Den vanligste mengden som brukes er en halv teskje. Dette svelges med vann eller annen drikke.

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.