URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Reinlav (Cladonia spp.)

Vi har to reinlavarter, lys og grå reinlav.

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Cladonia spp.
Cladonia rangiferina (Grå reinlav)
Cladonia arbuscula (Lys reinlav)

Cladonia stellaris (Kvitkrull)

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

Svensk: Grå renlav
Dansk: Rensdyrlav
Finsk: Poronjäkälä

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Cladonia viser til det sterkt forgreinede bladverket. Artsnavnet til grå reinlav, rangiferina, betyr at det oppsøkes av reinsdyr (Rangifer tarandus).
Artsnavnet til lys reinlav, arbuscula, betyr lite tre. Det norske navnet skyldes vekstens betydning som beieplante for rein.

FAMILIE
Cladoniaceae

BOTANISK BESKRIVELSE

Grå reinlav er lysegrå i fargen og vokser i 5-12 cm høye tuer.
Lys reinlav inneholder usninsyre, som gir laven en gulaktig farge. Den er 7-12 cm høy og noe kraftigere enn grå reinlav.

UTBREDELSE

Grå reinlav er svært vanlig i høyfjellet, sammen med lys reinlav og kvitkrull.
Lys reinlav finnes i hele landet på magre, rabber og tørr mark.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV REINLAV

Vi har to reinlavarter, lys og grå reinlav. De er begge viktig fôr for reinsdyr. For oss er det et godt middel mot luftveislidelser.

Folkemedisin
Reinlav ble kokt i vann eller melk til en geléaktig grøt. Denne, eller te av lav, ble brukt mot alle slags luftveisinfeksjoner, fra hoste til tuberkulose. I Finnmark skulle laven kunne lindre fødselsriene og fremme fødselen. I Kautokeino satte samekvinnene seg skrevs over et trekar med kokende lav.

Farging
Reinlav ble også brukt til farging.

GASTRONOMI
Reinlav ble brukt til å blande i brød i nødstider, og den ble brukt i brennevin. Den ble også brukt som fôr til kveg og gris. Sammen med islandslav er reinlav viktig beite for rein.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.