URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Skavgras (Equisetum hyemale)

LOKALNAVN
Skavrill, skavrøyr, skavstakk, skavstuke, skjefte, skjeftesnell, skjefttugu, skureviskgras, skurgras, skurskjefte, tvogestylk, tvågestilk

VITENSKAPELIG NAVN
Equisetum hyemale L.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Skafgräs, skavfräken, skuregräs, skäfte
Dansk: Skavgræs
Islandsk: Eski
Engelsk: Shave grass, scouring-rush
Tysk: Winterschachtelhalm

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Equisetum kommer av equus, som betyr hest, og seta, som betyr stivt hår. Artsnavnet hyemale kommer av hiems, som betyr vinter. Planten holder seg grønn om vinteren.

FAMILIE
Snellefamilien (Equisetaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Den kan bli 80 cm høy. Det er ikke alltid like greit å oppdage stenglene i vegetasjonen. Men han som hadde brune skjeftauga hadde lettere for å finne skavgraset.

UTBREDELSE
Oftest i fuktig skog og på litt kalkrik grunn. Plantene vokser tett eller spredt. Spredt over hele landet, men den er ikke vanlig overalt.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER
Stengelen kan inneholde mer enn 50 % kiselsyre som kiselinnleiringer.

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV SKAVGRAS
Skavgras inneholder svært mye kisel og er derfor et ypperlig middel til skuring, sliping og polering. Det kan konkurrere med stålull og sandpapir i brukskvalitet.

Folkemedisin
I folkemedisinen ble skavgras brukt omtrent som kjerringrokk. Planten er særlig blitt brukt ved sårbehandling og til bekjempelse av hodelus.

Annen bruk
Stengelen kan inneholde mer enn 50 % kiselsyre som kiselinnleiringer. Planten er derfor både ru og hard og ble brukt til å skure gulv og å polere. På setrene ble det brukt til å skure gryter og melkekar. 
Skavgras er et svært godt slipemiddel og kan konkurrere både med stålull og sandpapir. Håndverkere har brukt skavgras til å pusse produkter både av horn, tre og metall. Indianerne slipte pil og bue med skavgras.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.