URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Småkattost (Malva neglecta)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Malva neglecta Wallr.

SYNONYMER
NAVN PÅ ANDRE

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Kattostfamilien (Malvaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
To- til flerårig urt som tilhører kattostfamilien (Malvaceae). Den har en spoleformet rot som først sender opp en bladrosett ved bakken og senere en grovhåret stengel. Småkattost har en mer eller mindre nedliggende stengel, grunt håndflikete blad og mindre, lyserøde til hvite blomster. Spaltefrukten deler seg i enfrøede delfrukter. Blomstringstid juli-september.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid juli-september.

UTBREDELSE
Småkattost er mindre vanlig ved veier og gårder på Østlandet og langs kysten nord til Sør-Trøndelag.

DYRKING
Mauretansk kattost (Malva sylvestris L. subsp. mauritania L. A. et Gr.), som er en underart av apotekerkattost (Malva sylvestris), dyrkes på grunn av blomstene.
Den er en ettårig plante med mørkt fiolette blomster. Middels tung til tung, næringsrik jord med tilstrekkelig fuktighet og på et varmt, lunt sted utgjør passende voksesteder for mauretansk kattost.

INNSAMLING
Man samler inn unge, store blad med skaft som ikke er angrepet av rustsopp eller hele den blomstrende planten. Fra apotekerkattost samles også blomstene inn, uten skaft, men med beger. Det innsamlete materialet tørkes ved en temperatur som stiger langsomt fra 25’C til 35’C. Stenglene tørkes langsomt. Blomstene får en blåaktig farge når de tørker. Den tørre drogen oppbevares i tette krukker som beskytter mot lys og fuktighet.

DROGER
Folia, Flores, Herba Malvae, malvablad, -blomster og -urt.
Drogene er uten lukt og har en slimaktig smak.

INNHOLD
Slim (bladene fra apotekerkattost har høyest sliminnhold), garvestoffer, vitamin C og andre stoffer. I blomstene finnes også anthocyaninfargestoffet malvin.

OMTALE AV SMÅKATTOST

Bruk
Malvablomster inngår i mange teblandinger mot hoste. Både blomster, blader og urten regnes å ha virkning på sykdommer i de øvre luftveiene og ved mage- og tarmkatarrer når de brukes i form av kaldtvannsekstrakt. Utvortes er kaltvannsekstraktet blitt anvendt som gurglevann, til omslag eller til vask ved hudutslett, kviser og hevelser.

Andre opplysninger
Til farmasøytisk formål brukes i våre dager kun droger fra den dyrkede mauretanske kattosten, som inneholder mye slim.

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.