URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Søl (Palmaria palmata)

LOKALNAVN
Soll

VITENSKAPELIG NAVN
Palmaria palmata (L.) Kuntze

SYNONYMER
Rhodymenia palmata (L.) Grev.

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Rödsallat, Søl

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Palmariaceae

BOTANISK BESKRIVELSE

Søl blir vanligvis 10-20 cm lang og vokser fra nedre fjære til 15 m dyp.

Rødalger er små tarearter. De fleste er ikke mer enn 15 cm lange. Rødalgene kjennetegnes ved at de inneholder det røde pigmentet fykoerythrin.

UTBREDELSE
Vanligst og best utviklet på Vestlandet og nordover.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV SØL
I sagatiden var rødalgene lovbeskyttet som matressurs, og siden har de gått inn i det nordiske kostholdet.

GASTRONOMI
I celleveggene hos rødalgene er det agar og karragen. Disse likner pektin og har gelatinaktige egeneskaper. 
Agar og karragen i rødalgene gjør at de i dag er blitt viktige som fortykningsmidler og stabilisatorer i næringsmidler, kosmetikk og medisin. Et svært viktig brukområde er i medisin, der mikroorganismer blir undersøkt på agarsubstrat fra rødalger.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.