URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Soleiefamilien (Ranunculaceae)

RIKE
Planteriket (Plantae)

REKKE
Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)

KLASSE
Tofrøbladete blomsterplanter (Eudicots)

ORDEN
Soleieordenen (Ranunculales)

FAMILIE
Soleiefamilien (Ranunculaceae)

SLEKT
(Hydrastis)
Adonisslekta (Adonis)

H
Hydrastinurt (Hydrastis canadensis)

V
Våradonis (Adonis vernalis)