URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Steinsopp (Boletus edulis)

LOKALNAVN
Herresopp og Karl-Johan

VITENSKAPELIG NAVN
Boletus edulis Bull.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Karljohan, stensopp
Finsk: Herkkutatti
Fransk: Pied du boef (oksefot)

banner_bg_1

NAVN
Hos Plinius (23-79) er det latinske slektsnavnet Boletus navn for flere spiselige sopper. 
Artsnavnet edulis betyr spiselig. Andre, vanlige steinsopper er bleklodden steinsopp (Boletus aestivalis), der aestivalis betyr som forekommer om sommeren, og rødbrun steinsopp (Boletuls pinicola). I pinicola betyr pinus furu og cola at den vokser innimellom.
Steinsopp blir i Sverige og Norge kalt Karl-Johan. Dette besynderlige navnet skriver seg fra svenskekongen Karl Johan XIV. Han vokste opp i Frankrike under navnet Jean-Baptiste-Jules Bernadotte. For Bernadotte var steinsopp en selvskreven del av en god middag. Med seg til Sverige hadde han derfor soppen, som etter hvert fikk hans navn.

FAMILIE
Rørsopper (Boletaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE

Mykt hvelvet 10-25 cm bred hatt. Fargen varierer fra lys nøttebrun til mørkbrun.

UTBREDELSE
Den vokser enkeltvis eller i små grupper i lauv- og barskog. Vanlig i hele Norden.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV STEINSOPP

Steinsopp er en svært populær matsopp i mange europeiske land. Den er lett kjennelig og forholdsvis enkel å finne.

Steinsopp er den mest ettertraktede soppen i Russland. Der kalles den «hvit sopp», som også kan bety «svært fin». 
Rekordstørrelse for steinsopp er 6,0 kg. Den ble funnet ved Vladimir i Sentral-Russland. Steinsopp er svært populær også i resten av Europa, spesielt i Polen, Frankrike og Italia.

GASTRONOMI

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.