URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Stor gjeldkarve (Pimpinella major)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Pimpinella major (L.) Huds.

SYNONYMER
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Pimpinella er fra middelalderen. Ordet betyr dobbelt finnet. Artsnavnet saxifraga kommer av saxum som betyr stein. Frango betyr som knuser.
 Det norske ordet gjeld kommer av å kastrere, tilsvarende som gjeldokse. Gjeld betyr også gold, unyttig, og viser til de karrige voksestedene. All den tid planten ligner på karve, er navnet blitt gjeldkarve. Lokalnavn med hund og bikkje antyder at planten er simpel. Gjeldkarve kalles også skoganis.

FAMILIE
Skjermplantefamilien (Apiáceae), tidligere [Umbelliferae]

BOTANISK BESKRIVELSE
Flerårige urter som tilhører skjermplantefamilien (Apiaceae), har spoleformet, illeluktende rot. Den opptil 1 m høye stengelen hos stor gjeldkarve har skarpe kanter og er hul. De hvite eller rødlige blomstene sitter i sammensatte skjermer. Blomstringstid juli-september.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid juli-september.

UTBREDELSE
Stor gjeldkarve finnes (trolig forvillet) i parker og småskog noen få steder i Syd-Norge, fra Ås i Akershus langs kysten til Fana.

DYRKING
Stor gjeldkarve foretrekker kalkholdig jord. Formeringen foregår ved frøsåing eller deling.

INNSAMLlNG
Fra eldre planter samler man inn rotstokker med siderøtter om våren, fra yngre planter om høsten. Røttene renses for jordrester og vaskes hurtig slik at de ikke rekker å absorbere noe vann eller mister den eteriske oljen. Etterpå tørkes de ved høyst 35’C. Drogen oppbevares i tette krukker og beskyttes mot lys og fuktighet.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER
Radix Pimpinellae, gjeldkarve.
Drogen har krydderduft og smaken er skarp og bitende.

INNEHOLDER
Gjeldkarve inneholder eterisk olje (hovedbestanddeler er laktoner og kumarin), det skarpt-smakende furokumarin, pimpinellin, garvestoffer, saponiner og andre stoffer.
Roten inneholder viktige stoffer som flyktig olje, kumarinet pimpinellin, saponin og garvestoff.

OMTALE AV STOR GJELDKARVE

Bruk
Gjeldkarve er blitt brukt mot hoste og influensa, videre ved fordøyelsesforstyrrelser, og da først og fremst mot diaré, og ved sykdommer i urinorganene.

Andre opplysninger
Hos sensible personer kan befatning med andre planter som inneholder furokumarin fremkalle hudsykdommer under innvirkning av sollys, såkalte fotodennatoser. Furokumarin finnes blant annet hos kvann (Angelica archangelica Hoffm.), bjønnkjeks (Heracleum L.), løpstikke (Levisticum Hill), pastinakk (Pastinaca L.), persille (Petroselinum Hillm.) og selleri (Apium L.).

ADVARSEL
Man må ikke forveksle gieldkarve med andre skjermplantearter. Drogen må ikke inneholde deler fra andre planter.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.