URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Strøpulver

Strøpulver legger eller strør vi på sår eller utslett. Pulveret bør være sterilt, d.v.s. fritt for bakterier, for å unngå infeksjoner.

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.