URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Strylav (Usnea spp.)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Usnea hirta (L.) Wigg.

SYNONYMER
Usnea variolosa er et synonym for Usnea hirta

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Skägglav
Norrønt: Strý

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Usnea er latin for skjegglav. Ordet stry betyr plantetrevler, jfr. også strie.

FAMILIE
Fargelavfamilien (Parmeliaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Strylav blir om lag 20 cm langt. Huldrestry kan bli over en meter.

UTBREDELSE
Det er flere arter strylav. De fleste finnes i barskog, noen i lauvskog i Sør-Norge.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV STRYLAV
Det finnes mange strylaver. De vokser ofte på trær og ble brukt til sårbehandling og som pynt.

Sår ble behandlet med strylav.
Lav er alltid blitt brukt av barn som løsskjegg. I dag brukes den som skjegg på troll og nisser, i kunsthåndverk og suvenirer.

Farging
Strylav ble også brukt til farging.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.