URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Tidløs (Colchicum autumnale)

LOKALNAVN

VITENSKAPELIG NAVN
Colchicum autumnale L.

SYNONYMER
NAVN PÅ ANDRE SPRÅK

banner_bg_1

NAVN

FAMILIE
Tidløsfamilien (Colchicaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE
Flerårig urt som tilhører liljefamilien (Liliaceae) med 3-7 cm lange, pæreformete, skjellaktige og underjordiske knoller. Nederst på roten sitter trevleroten. Om høsten får den 1-6 rosafiolette blomster. De mørkegrønne, saftige, lansettformete bladene som sitter i en rosett, og de mangefrøete kapslene, kommer frem først følgende vår. Frøene har klebrig frøskall (arillus), som har lett for å feste seg på for eksempel beitende dyr og spres på den måten. Blomstringstid september-oktober.

BLOMSTRINGSTID
Blomstringstid september-oktober.

UTBREDELSE
Forvillet i Norden. I Norge kun i Bud (Prestegården).

INNSAMLING
Man tilbereder droger av frøene og knollene, eventuelt også frukter og blomster. Frøene samles inn ijuni og juli ved at fruktene samles inn først. Frøene modner siden i disse. Knollene graves opp like før blomstringen, renses for de skjellaktige bladene og restene av gamle, døde knoller og tørkes ved 40’C. Frøene tørkes ved opptil 100’C. Drogene oppbevares i tette krukker og beskyttes mot lys og fuktighet.

DROGER/ANVENDTE PLANTEDELER
Semen, Bulbus, Flores, Fructus Colchici, tidløsfrø, -knoller, -blomster og -frukter.
Drogene mangler lukt og tilhører separandene.

INNHOLD
Tidløsdrogene inneholder det ytterst giftige alkaloidet colchicin, fet olje og andre stoffer.

OMTALE AV TIDLØS

Bruk
Drogen brukes først og fremst for å utvinne det meget virksomme colchicin, som er blitt anvendt ved behandlingen av gikt, podagra og enkelte typer av leukemi. Colchicin spiller dessuten en stor rolle ved foredlingsarbeidet for nye og bedre nyttevekster.

Andre opplysninger
Planten utvikles tilsynelatende i omvendt rekkefølge av det som er vanlig: I kalenderåret opptrer først fruktene og senere blomstene. En gang i tiden kalte man derfor planten “Filius ante patrem” (Sønnen før faderen).

ADVARSEL
Alle deler av planten er sterkt giftige. Forgiftninger kan medføre døden. Man må ikke forveksle tidløs med krokus (Crocus L.) som tilhører sverdliljefamilien (Iridaceae).

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.