URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Tilberedelse & bruksmetoder

MEDISINPLANTENS BRUK

vg01
Medisinplantenes legende virkning beror ikke bare på deres kvalitet, men også på den måten de brukes. Medisinplanter brukes i frisk eller tørket tilstand for innvortes eller utvortes bruk, ubearbeidete eller tilberedte på forskjellige måter, enkeltvis eller i drogeblandinger eller i kombinasjon med andre medikamenter.
Ofte også sammen med syntetiske preparater.

vg01
Den kraftigste medisinske virkningen har som regel, de friske plantene. Vi bruker dem mest til å fremstille safter, idet vi knuser og moser dem og presser frem saften i en vanlig linduk. Av unge blad kan vi tilberede salater, supper og lignende. Men blad og urter kan bare nyttes på denne måten i vår- og sommermånedene. Derfor blir det ofte tale om tørkete medisinplanter.

vg01
Droger bør finfordeles før bruk, for fullt å kunne utnytte de aktive stoffene i dem. Hardere plantedeler, slik som røtter, frukter og frø, bør skjæres opp, knuses eller rives. Mykere deler, slik som urter, blad og blomster, finklippes.

vg01
Bruk av drogene retter seg etter den virkningen de skal utøve på den friske eller syke organismen. Noen droger inneholder ett eneste virksomt stoff, andre flere stoffer og kan derfor brukes mer allsidig. Tørkete medisinplanter brukes som regel i blandinger. Bare de med en fremtredende, dominerende virkning kan også anvendes alene.

vg01

vg01

VIKTIG

Av sikkerhetsmessige hensyn (på grunn av virkninger og bivirkninger) må ekstrakter av medisinske urter alltid oppbevares som andre medisinske preparater.

Les også om TRYGG MEDISINERING

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.