URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Tilberedelse

METODER FOR TILBEREDNING AV NYTTEVEKSTER

vg01

DET FINNES forskjellige måter å tilberede medisinske urter. Målet med alle metodene er:

  • Å gjøre bruken av planten enklere.
  • Å øke konsentrasjonen av alle aktive virkestoffer i planten som, på grunn av de fysisk-kjemiske egenskapene er lettere oppløselig ved spesielle tilberedningsmetoder. For eksempel er dampdestillering brukt for å trekke ut og konsentrere eteriske oljer.
  • For best mulig holdbarhet av planten eller preparatet. For eksempel har avkok (ekstrakt fra koking) lengre holdbarhet enn friske safter og uttrekk (teer), fordi væsken blir kokt og dermed sterilisert.

For hver plante finnes ulike spesielle og optimale metoder for tilberedning og bruk. For at deres gode egenskaper skal blir best mulig ivaretatt, er det nyttig å vite om disse metodene og hvordan de anvendes.

Ferdige plantedroger oppbevares prinsipielt godt tillukket; droger og teblandinger best i pappesker eller rustfrie kar, væsker og pulver i mørke glassflasker.
Lagringen bør skje på et luftig, tørt og frostfritt sted med jevn temperatur.
Kjøkken og bad er svært uegnete oppbevaringsplasser. Hygroskopiske droger, d.v.s. slike som opptar vann fra luften, og droger som inneholder eteriske oljer eller andre lett flyktige stoffer må oppbevares særskilt omsorgsfullt. Siruper oppbevares ved lave temperaturer (5-15’C), tinkturer og pulver i vanlig romtemperatur.

VIKTIG

Av sikkerhetsmessige hensyn (på grunn av virkninger og bivirkninger) må ekstrakter av medisinske urter alltid oppbevares som andre medisinske preparater.

Les også om TRYGG MEDISINERING

LITTERATUR
– Pamplona-Roger, George D.: Frisk av urter. Røyse, Norsk bokforlag, 2007.
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.