URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Torvmoser (Sphagnum spp.)

Ca. 50 arter av torvmoser finnes i Norge. Når torvmose blir brukt til medisinske eller praktiske formål, blir det sjelden skilt mellom de ulike artene.

LOKALNAVN
Høgmose, kvitmose, myremose, rosemose, tømmermannsmose

VITENSKAPELIG NAVN
Sphagnum spp.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Vitmossa
Dansk: Tørvemos

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Sphagnum kommer fra Sphacos, som var navnet på torvmose hos Plinius (23-79). Det norske navnet viser at torvmosene er knyttet til fuktige steder. Lokalnavnet tømmermannsmose skyldes at torvmose, liksom bjørnemose, var isolasjonsmateriale i hus.

FAMILIE
Torvmosefamilien (Sphagnaceae)

BOTANISK BESKRIVELSE

UTBREDELSE
Ulike arter vokser på fuktige steder, fra fuktig skog til svært våt myr. Torvmoser er svært nøysomme. Hele landet. Noen arter er mest vanlige i Sør-Norge, andre i kyststrøk og noen i nord.

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV TORVMOSE
Vi har rundt 50 torvmosearter i Norge inkludert Svalbard. Torvmosene er kjent for sin antiseptiske virkning og har derfor i lang tid blitt brukt som bandasje. De kan også ta opp svært mye vann.

Folkemedisin
Torvmose inneholder blant annet fenoler, og disse har antiseptisk virkning. Renset torvmose ble derfor lagt som 1/2 cm tykk kompress på sår, hevelser, hoggormbitt, ringorm, rosen, utslett hos barn og på veps- og andre insektstikk. Bandasje av torvmose er kjent fra lang tid tilbake. Den ble brukt i stammekriger i Irland rundt år 1000 og i slaget mellom England og Skottland i 1513. I Skottland er det funnet et skjelett med merker etter et sår i brystkassen, der det er lagt på en stor dott torvmose som kompress. Knapphet på andre materialer førte til at tørket og sterilisert torvmose ble brukt mye under første verdenskrig, særlig på vestfronten. Frisk torvmose til omslag innebærer liten infeksjonsfare. De få mikroorganismene som lever i torvmose, er harmløse.
Rød torvmose var ansett for å være særlig god mot rosen og andre lidelser med rødt utslett, se signaturlære.

Annen bruk
Ikke nedbrutte døde torvmoser danner mange meter tykke lag på torvmyrene. Her er det skåret torv til brensel i uminnelige tider. Nå skjæres den mest til jordforbedringsmiddel, torvstrø.
Torvmose ble, liksom bjørnemose, brukt til å isolere hus. Noen arter torvmose kan ta opp 25 ganger sin vekt i vann, og planten beholder evnen til å lagre vann selv om den dør. Den ble derfor brukt til reingjøring av fjøs og stall.
 Torvmosen absorberer også urin og ble strødd i fjøs, stall og på utedo. Den kunne fungere som toalettpapir og menstruasjonsbind. Samene hadde torvmosen som sengetøy for spebarn eller i komsene som underlag, manna-darfe eller «barnemose». Mose ble formet til 2 cm tykke innlegg i fottøy. Blandet med knust trekull ga den et effektivt vannfilter. Eskimoene hadde tørket torvmose som veke i oljelamper.
 Funn fra svunne tider viser at torvmose har konserverende egenskaper. Nå blir det undersøkt om disse kan utnyttes i næringsøyemed.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.