URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Vanlig bjørnemose (Polytrichum commune)

LOKALNAVN
Hestemose, skjæremose

VITENSKAPELIG NAVN
Polytrichum commune Hedw.

SYNONYMER

NAVN PÅ ANDRE SPRÅK
Svensk: Björnmossa, Gökråg
Dansk: Almindelig Jomfruhår
Islandsk: Freyumosi
Engelsk: Hair-cap moss
Tysk: Haarmützenmoos

banner_bg_1

NAVN
Det latinske slektsnavnet Polytrichum kommer av poly, som betyr mange, og trichum, som betyr håret. Artsnavnet commune betyr alminnelig. Navnet bjørnemose er eldgammelt og av usikker opprinnelse. Kanskje skyldes navnet at nedre del av skuddene er rødbrune, og at de kan ligne bjørneragg. Men historier forteller også at bamsen gjerne samler bjørnemose og legger den til tørk før han bruker den som underlag i hiet.

FAMILIE
Polytrichaceae

BOTANISK BESKRIVELSE
Vanlig bjørnemose er den alminneligste arten. Vanlig bjørnemose er den største av våre 7 arter bjørnemose. Med basis kan den bli 70 cm høy.

UTBREDELSE

DROGE/ANVENDTE PLANTEDELER

INNHOLDSSTOFFER

EGENSKAPER OG VIRKNING

BRUKES VED FØLGENDE HELSEPLAGER

ØVRIG MEDISINSK BRUK

TILBEREDELSE OG BRUK

OMTALE AV BJØRNEMOSE
Bjørnemoser var materiale til børster og andre småting, eller de ble brukt direkte til å tette vegger og hue.

Av de ugreinede stenglene ble det laget peiskoster, skrubber til gryter og kjeler og børster til bruk ved brød- og flatbrødbaking. Bjørnemosen ble brukt som nødfôr, derav lokalnavnet hestemose. Mosen var godt egnet til å isolere hus, blant annet ved å legge den mellom tømmerstokkene.

LITTERATUR
– Skard, Olav: Ville vekster, røtter i kulturhistorien. Oslo, Landbruksforlaget, 2003.