URNATUR // NATURENS SPEKTRUM

Virkestoffer

VIKTIGE FORBINDELSER FRA PLANTERIKET
Gamle, ofte tusenrige erfaringer i forening med moderne, vitenskapelig forskning viser at tallrike vegetabilske forbindelser har medisinske virkninger. I det følgende skal vi innskrenke oss til en kort karakteristikk av de viktigste av disse forbindelsene.

vg01
ANTRAKINONER

vg01
FARGESTOFFER

LITTERATUR
– Høiland, Klaus: Naturens legeplanter. Tøyen, Hjemmet A/S, 1978.